skip to Main Content

Watersportvereniging LISSE
Jachthavendam 2
2162 CT Lisse  (geen postadres)

Postadres Secretariaat
Hofzicht 15
2181 AE Hillegom

06 – 42 41 29 54 (havenmeesters)

Kamer van Koophandel en fabrieken van Rijnland,
Verenigingenregister nr: 40448133

Ligplaatsbeheerder
Huib Klein
06 – 42 233 290

Aanmeldingsprocedure

Wanneer u besluit zich aan te melden als lid van de WSV LISSE, klikt u op de tab “aanmeldingsformulier” en vul dan het aanmeldingsformulier volledig in.

Het aanmeldingsformulier wordt automatisch naar de ligplaatsbeheerder verzonden, na ontvangst zal hij contact met u opnemen voor het maken van een kennismakingsafspraak.

Tijdens deze kennismaking krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen. U krijgt een toelichting over de huisregels van de vereniging en een rondleiding over de jachthaven van de ligplaatsbeheerder.

De ligplaatsbeheerder is bevoegd “namens het bestuur” over de toetreding tot het lidmaatschap van de vereniging te beslissen. De datum waarop de ligplaatsbeheerder de aanmeldingsgegevens ontvangt, geldt als aanmeldingsdatum en is bepalend voor de ingangsdatum van het lidmaatschap en plaatsing op de wachtlijst voor het huren van een ligplaats.

Meestal wordt aan het einde van de kennismaking het aanmeldingsformulier/contract ondertekend. U ontvangt daarna een rekening voor het lidmaatschap en entreegeld. Bij niet tijdige betaling vervalt de aanmelding.

Uitzonderingen: soms wordt er door het aspirant-lid bedenktijd gevraagd. Daardoor kan de aanmeldingsdatum opschuiven tot de datum van definitieve aanmelding. Mocht er naar de mening van de ligplaastbeheerder twijfel bestaan over de toelating, dan kan de ligplaatsbeheerder de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging voorleggen aan het bestuur. In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt dan beslist over het al dan niet toelaten van het aspirant-lid (Statuten artikel 6). Om privacyredenen worden over de redenen van toelating of afwijzing als lid van onze vereniging aan niemand – niet binnen noch buiten de vereniging – inlichtingen verstrekt.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u tevens te kennen dat u onvoorwaardelijk en volledig akkoord gaat met deze en alle voorwaarden van ons Huishoudelijk Reglement. In het bijzonder over het onvoorwaardelijk vervullen van de werkplicht als beschreven in het Werkreglement.

Plaatsen op wachtlijst

Alleen leden van de vereniging kunnen geplaatst worden op de wachtlijst van onze vereniging. Als er niet direct een ligplaats beschikbaar is, dan wordt u daar op geplaatst. Deze wachtlijst wordt op volgorde van aanmeldingsdatum en afmetingen van uw schip voor de daarvoor geschikte ligplaatsen afgewerkt. Daarop worden in principe nooit uitzonderingen gemaakt tenzij het verenigingsbelang en uitsluitend na bestuursbesluit dit billijkt.

Er zijn beperkingen gesteld aan de toelating van vaartuigen op grond van afmetingen, motorvermogen, schroefdiameter(s) en gewicht van schepen die in onze haven mogen worden gestald. De maximale toegestane lengte van een schip is 15 meter, het schip weegt niet zwaarder dan netto 15 ton, het maximaal vermogen van de voortstuwinsinstallatie is niet groter dan 125 PK en is niet uitgerust met een te grote schroef of schroeven. Ook aan de diepgang kunnen nadere beperkingen worden gesteld. E.e.a. steeds ter beoordeling van het bestuur op advies van de ligplaatsbeheerder.

Noot: uw schip dient in goede en nette staat van onderhoud te zijn, als blijkt bij aankomst in de haven dat uw schip niet aan die voorwaarde voldoet, kan alsnog besloten worden u de toegang tot de haven en het in gebruik nemen van een ligplaats te ontzeggen.

Voor alle afspraken/regelingen betreffende deze aanmelding belt u met onze ligplaatsbeheerder.

Werkverplichting

Alle leden-ligplaatshouders zijn contractueel verplicht deel te nemen aan de “zelfwerkzaamheid” in onze vereniging en/of haven. Dit betekent dat elk lid per jaar een vastgesteld aantal uren in de haven moet werken aan het onderhoud van beplanting, herstel en onderhoud van wegen, terreinen, steigers, beschoeiingen, baggeren enz. Deze verplichting tot werken kan nooit met een geldbedrag of anderszins worden afgekocht. Het is deze zelfwerkzaamheid, die de vereniging in staat stelt bovengenoemde, relatief lage liggelden aan te houden en vormt dan ook een wezenlijk deel van de betaling van uw lasten.

Wieom welke reden dan ook!niet conform het werkreglement kàn- of wenst deel te nemen aan deze (in principe zaterdagse) zelfwerkzaamheid kan nooit aanspraak maken op een ligplaats bij onze vereniging.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap WSV Lisse

Onderstaand formulier is te gebruiken voor het opgeven voor lidmaatschap bij de WSV Lisse.

Aanhef: (verplicht)

Voornaam: (verplicht)

Achternaam: (verplicht)

Initialen:

Geboortedatum: (verplicht)

(ex) Beroep:

Adres: (verplicht)

Postcode: (verplicht)

Woonplaats: (verplicht)

Jouw e-mail (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

Mobiel:

Type schip: (verplicht)

Naam / Nr. schip: (verplicht)

Lengte: (verplicht)

Breedte: (verplicht)

Diepte: (verplicht)

Om de werkplicht van elk lid naar ieders tevredenheid in te zetten, kunt u uit onderstaande lijst (een) keuze(s) maken, heeft u daarnaast nog kennis en/of ervaring, die voor de vereniging van belang kan zijn; geef dit dat aan bij "Opmerkingen".

Havenwerk: (verplicht) Groen/terrein onderhoudWerkzaamheden gas/waterleidingWerkzaamheden elektriciteitOnderhoud beschoeiing/steigersWinterberging, hellingploegBestuurswerkzaamhedenHavenmeester van de weekEigen specialisme (aangeven bij opmerkingen)

Opmerkingen:
Back To Top